top of page
Black Computer

Papye Travay Elèv yo

Kòman ou kapab jwenn papye travay ou pou chak kalifikasyon klas la 

 • Elèv ki gen laj 14-15 ka jwenn papye travay ble.

 • Elèv ki gen laj 16-17 ka jwenn papye travay vèt.

 • Pou aplike pou papye travay:

  • Elèv yo ta dwe ranpli tèt pati nan fòm aplikasyon an (kopi papye yo nan lekòl la, oswa voye yon imèl bay Koòdonatè paran nou an, Jeremy Feliciano  yo ka resevwa yon kopi fòm nan imèl ba ou). 

  • Ou kapab tou jwenn aksè nan fòm PDF atravè sit entènèt NYS la  isit la !  

  • Elèv yo voye fòm aplikasyon ranpli bay Koòdonatè paran nou an, Jeremy Feliciano ak:

   • Yon ID leta, batistè, oswa paspò

   • Yon nòt doktè, ki deklare ke yo ap anfòm nan travay

   • Yon kopi ID paran / gadyen ak adrès pou papye yo ka poste lakay ou

 • Papye travay yo trete epi poste nan kay elèv la nan yon semèn apre li resevwa aplikasyon an ak tout dokiman siplemantè ki nesesè yo. 

bottom of page