top of page
Therapy Office

HSES

KONSÈY

  • Konseye pedagojik yo

  • RAPP (Pwogram Prevansyon Abi Relasyon) 

  • Travayè sosyal

  • SAPIS (Espesyalis Prevansyon ak Entèvansyon sou abi sibstans)

4eedee09a565da168e9b0837b893d32a.png

KONSEYE KONTAKTE

Orè Biwo: 8:00 AM - 3:15 PM

Reading a Book

Konseye nivo klas yo

9yèm ane - Madam Tabares ext.2040  dtabares2@schools.nyc.gov

10yèm ane - Madam Fredericks

ekstansyon 2030   lfredericks5@schools.nyc.gov

11yèm ane - Madam Ching 

ekstansyon 2170   eching@schools.nyc.gov

12yèm ane - Madam Marte 

ekstansyon 2160  gmarte4@schools.nyc.gov

Kolèj ak Post-Segondè Konseye

  Madam Arkin   ekstansyon TBA

  jarkin3@schools.nyc.gov

Travayè sosyal, Byennèt ak sipò  Konseye

Bileng Travayè sosyal - Frankie R. Fuentes Pelay, MA, LMSW,  ffuentes2@schools.nyc.gov

Espesyalis nan prevansyon ak entèvansyon abi sibstans (SAPIS) Konseye - Madam Charlene Whitfield  CWhitfield2@schools.nyc.gov

Konseye Pwogram Prevansyon Abi Relasyon (RAPP) - Sydney Seifert 

counselors
bottom of page